Nowe składki ZUS

Nowe składki ZUS

Jak co roku z początkiem nowego roku zmieniły się składki ZUS…

Składki ZUS dla przedsiębiorców (ZUS 60%):

-ubezpieczenie społeczne: 772,96 zł (bez chorobowego-713,35 zł),

-ubezpieczenie zdrowotne: 288,95 zł,

-Fundusz Pracy: 59,61 zł.

Składki ZUS dla nowych przedsiębiorców (ZUS 30%):

-ubezpieczenie społeczne: 176,33 zł (bez chorobowego: 162,73 zł),

-ubezpieczenie zdrowotne: 288,95 zł.